2019. április 30. - OKISB

 
M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2019. április 30-án (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 
 
 
Napirend:
 
1.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (20.)
Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető
 
2.) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (19.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató      
 
3.)   Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (18.)
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató
 
4.)   Beszámoló a közalapítványok 2018. évi működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (16.)
Előterjesztő: közalapítványok elnökei
 
5.)   Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötésére (17.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester    
 
6.)   Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7.) Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói státuszára beérkezett pályázat véleményezésére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (14.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
9.) Egyebek
 
Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. április 26.
 
                                                 Tisztelettel:
 
                                                                     Egresi Antal sk.
                                                                             elnök