2019. január 15. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2019. január 15-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:
1.)   Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
 
2.) Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási megállapodás megkötésére a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.-vel – KIOSZTÓS (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3.)   Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4.)   Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2019. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására (13.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5.)   Javaslat az óvodai gyakornokok béremelésére (14.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6.)   Közterületek elnevezésének kezdeményezése (17.)
Előterjesztő: Marótiné S. Ildikó osztályvezető
 
7.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (22.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
8.) Egyebek   
 
 
Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. január 11.
 
 
Tisztelettel:
 
                                                                                                          Egresi Antal sk.
                                                                                                                   elnök