2019. június 25. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2019. június 25-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 

 

Napirend:
1.) Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2.) Javaslat kötelezettség vállalásokra – megkötendő vállalkozási szerződések díjaira (14.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak elfogadásáról szóló határozatok módosítására, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolók figyelembevételével (16.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
5.) Egyebek
 
6.) Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat „B” típusú ösztöndíjas szociális rászorultságának felülvizsgálatára (zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. június 21.
 
                                           Tisztelettel:
                                                                  Egresi Antal sk.
                                                                           elnök