2019. május 28. - OKISB

 

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2019. május 28-án (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
1.) Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.) Javaslat közalkalmazottak jutalmazására (12.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.) Javaslat a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (13.)
     Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

4.) Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (14.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.) Beszámoló a kerületi sportéletről (21.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester   

6.) Egyebek
 
Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. május 24.
 
                                   Tisztelettel:
 
                                                           Egresi Antal sk.
                                                                   elnök