2019. március 5. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2019. március 5-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:
1.) Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2.)   Önálló képviselői indítvány (6.)
Előterjesztő: dr. Kolosi István Csaba képviselő
3.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (9.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
4.) Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (10.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
5.) Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (18.)     
Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
6.) Egyebek   
 
Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. március 1.
 
                                          Tisztelettel:
 
                                                          Egresi Antal sk.
                                                                  elnök