2020. augusztus 4. - Rendkívüli ülés

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendkívüli, nyílt ülését
 
2020. augusztus 4-én (kedd) 11.00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:
1. Javaslat az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek utazó konduktori ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötésére (10.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
 
 
Kérem, hogy távolmaradását Somfalvai Viktorné titkárnak a 289-2100/132 telefonszámon, vagy a somfalvai.viktorne@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2020. július 31.
 
 
                                           Tisztelettel:
 
 
 
                                                               Orbán Gyöngyi sk.
                                                                          elnök