2020. július 7. - OKISB

 

 

M E G H Í V Ó

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

2020. július 7-én (kedd) 11.00 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

1. Önálló képviselői indítvány (13.)

    Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

 

2. Önálló képviselői indítvány (14.)

    Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán képviselő

 

3. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

4. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (23.)

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

5. Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására (24.)

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

7. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről (26.)

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

                       Szabó Tibor jegyző

 

8. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (28.)

    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

 

9. Egyebek

 

Kérem, hogy távolmaradását Somfalvai Viktorné titkárnak a 289-2100/132 telefonszámon, vagy a somfalvai.viktorne@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2020. július 03.

 

             Tisztelettel:

 

                                Orbán Gyöngyi sk.

                                           elnök