2022. augusztus 30. - OKISB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2022.
augusztus hó 30. napján 11.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra (8)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2021. évi működéséről (16)
Előterjesztő: Hantos-Jarábik Klára igazgató

5. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/251 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.08.25.

                                      Tisztelettel:

                                                            Orbán Gyöngyi s.k.                                                                                                                        elnök