2015. április 8. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2015. április 8-án 16.00 órakor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
 
NAPIRENDI PONTOK:
1.      Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (19.)
Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető
2.      Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (20.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető
3.      Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására (5.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4.      Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradvány elfogadására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5.      Javaslat gazdasági program elfogadására (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6.      Javaslat rendezési terv végrehajtására és kötelezettség vállalására (15.)
Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető
7.      Tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről és javaslat a 2014. évi éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására (17.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
                      dr. Laza Margit jegyző
8.      Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (23.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
9.      Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház részére nyújtott támogatásra (24.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
10.  Javaslat a katasztrófavédelem támogatására (25.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
11.  Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (27.) (zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Marótiné S. Ildikó osztályvezető
12.  Egyebek
 
Budapest, 2015. április 3.
                                               Tisztelettel:
  Fuchs Gyula s.k.                        
           elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.