2015. február 11. - PB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

 

2015. február 11-én 16.00 órakor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:


 

1.  Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek juttatott de minimis támogatások felhasználásáról (26.)

Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető igazgató

 

2.  Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2014. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásáról (27.)

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

 

3.      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról (22.)

      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző  

 

4.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotására (2.)

      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

5.      Javaslat megállapodás megkötésére az Önkormányzat beruházásában megvalósuló Külső Vörösmarty utca 183685 hrsz. alatt nyilvántartott közterületen meglévő közvilágítási hálózat tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan (11.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

6. Javaslat a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

7.      Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra (10.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

8.      Egyebek

 

 Budapest, 2015. február 6.


                                               Tisztelettel:

 


 

                                                         Fuchs Gyula s.k.                                                                             elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.