2015. január 14. - PB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt és zárt  ülését

 

2015. január 14-én 16.00 órakor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1.        Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (7.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

2.          Javaslat egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok Kft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megkötésére (2.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Rendőrkapitányság építéséhez (3.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester  

 

4. Javaslat elutasított közműfejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálására (zárt ülés) (9.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

 

5.   Javaslat a 2015. évi forrásmegosztás véleményezésére (A Fővárosi Közgyűlés döntéséről függően) (1.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

6.   Egyebek

 

 

Budapest, 2015. január 9.

 

                                               Tisztelettel:

 

  Fuchs Gyula s.k.

                                                                                    elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.