2015. szeptember 9. - PB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

 

2015. szeptember 9-én 16 óra 00 perckor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

 

1.     Tájékoztató a Soroksári Intézményellátó Központ gazdálkodásáról (21.)

Előterjesztő: Dücső Csaba intézményvezető

 

2.     Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára (8.)

Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető

 

3.     Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra (15.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

4.     Javaslat közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartására (16.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

5.     Javaslat Magyar Állam tulajdonában, MÁV Zrt. kezelésében lévő 184344 hrsz-ú ingatlanból 482 m2 terület bérbevételére (14.) 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

6.     Javaslat köztéri műalkotás állítására (17.)

Előterjesztő: Weinmann Antal alpolgármester

 

7.     Javaslat 2016. évi előzetes kötelezettségvállalásokra (11.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

8.     Önálló képviselői indítvány (Javaslat ifjúsági stratégia elkészíttetésére) (10.)

Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő

 

9.     Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

10.   Javaslat az Önkormányzat 2015. évi I. féléves beszámolójának elfogadására (2.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

11.  Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

12.   Egyebek

 

Budapest, 2015. szeptember 4.


                                                 Tisztelettel:

                                                                                      Fuchs Gyula s.k.

                                                                                               elnök 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.