2016. január 13. PB

 

 M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

 

2016. január 13-án 16 óra 00 perckor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

 

1.     Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző 

 

2.     Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksár Sport Club Kft.-vel kötendő megállapodások megkötésére (2.) 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

3.     Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés módosítására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

4.     Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációjának áttervezésére (9.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

5.     Javaslat a 2016. évi forrásmegosztás véleményezésére (Kiosztós) (16.) 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

6.     Egyebek

 

 

 

Budapest, 2016. január 8.

 

 

                                                 Tisztelettel:

 

 

                                                                   Fuchs Gyula s.k.

                                                                           elnök 

 

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a  289-2100/342 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.