2016. június 29. - PB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

 

2016. június 29-én 16 óra 00 perckor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.


NAPIRENDI PONTOK:

 

1.     Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (20.)

Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető igazgató  

 

2.     Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (21.)

Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

 

3.     Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására (2.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

4.     Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzat városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt pályázatán való részvételre (TÉR-KÖZ) – (3.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

5.     Javaslat a MÁV Zrt. tulajdonú, 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról szóló megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásra (4.)  

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

6.     Javaslat ingyenes informatikai és nyelvi képzés költségeinek biztosítására (6.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

 

7.     Javaslat Eperföld utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére (11.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

8.     Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

9.     Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

 10.  Javaslat „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” cím adományozására (25.) – ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

11.  Egyebek

 

 

 

Budapest, 2016. június 24.

 

 

                                            Tisztelettel:

 

 

                                                                  Fuchs Gyula s.k.

                                                                           elnök 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a

289-2100/342 vagy 06-30-194-2729

telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.