2016. május 4. - PB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

 

2016. május 4-én 16 óra 00 perckor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

 

1.     Javaslat a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (8.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

2.     Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

3.     Javaslat települési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (3.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

4.  Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra (14.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

5.     Javaslat az egészségügyi ellátás fejlesztésére, és Semmelweis Nap alkalmából történő jutalmazás céljából nyújtott támogatásokra (15.)  

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

6.     Javaslat ingyenes vezeték nélküli internet (WIFI) bevezetésére (Frakció javaslat) (9.)

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester, Fidesz Frakció vezetője

 

7.     Javaslat „Kezedben a biztonságod” közbiztonsági projekt vagy a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének kiépítésére (18.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

8.     Javaslat felperesi pertársaság megalakítására (19.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

9.     Önálló képviselői indítvány – Egészségügyi alapellátást és Szakorvosi járóbeteg ellátást segítő Betegirányító Rendszer kiépítés - bevezetése egészségügyi intézményeinkben (10.)

Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő
                     Tüskés
Józsefné képviselő

 

10.  Javaslat az Önkormány zat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

11.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének megalkotására (5.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

12.  Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának elfogadására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

13.  Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (7.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

14.  Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi I.negyedévi gazdálkodásáról

          Beszámoló I. negyedév; szöveges tájékoztató

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

15.  Egyebek

 

 

 Budapest, 2016. április 29.

 

 

                                            Tisztelettel:

 

                                                                   Fuchs Gyula s.k.

                                                                           elnök 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a

289-2100/342 vagy 06-30-194-2729

telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.