2016. március 9.(PB)

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2016. március 9-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:
 
1.     Tájékoztató a 2015. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (13.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
2.     Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2015. évben végzett munkájáról (16.)
Előterjesztő: Varga Szimeon elnök
 
3.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
4.     Javaslat a „Soroksári Ifjúsági Koncepció” elfogadására (5.)  
      Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő
 
5.     Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (14.)
      Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
 
6.     Beszámoló a civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolásáról (12.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7.     Egyebek
 
 
 
Budapest, 2016. március 3.
         

                                            Tisztelettel:
 
                                                                      Fuchs Gyula s.k.
                                                                            elnök 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.