2016. november 2. PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2016. november 2-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:
 1. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 2.
Javaslat települési adóról szóló 16/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző  

3.
Javaslat közalkalmazottak jutalmazására (10.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.
Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (3.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5.
Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására, valamint építési költségek biztosítására (6.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6.
Javaslat bolgár ivókút létesítésére (12.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7.
Egyebek
 
 
Budapest, 2016. október 28.
 
 
                                            Tisztelettel:
 
                                                                                 Fuchs Gyula s.k.
                                                                                        elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.