2016. november 30. - PB

 

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
2016. november 30-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
 

NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására (4.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv elfogadására (5.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző 

3. Önálló képviselői indítvány (7.)
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő

4. Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv elfogadására (8.)
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő

5. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/36 és 195325/42 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ráépítési megállapodás megkötésére (13.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

6. Javaslat a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésére (12.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7. Javaslat a köznevelési intézmények  működtetésének átadására (KIOSZTÓS) (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksár Busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9. Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (10.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10. Javaslat pénzkövetelésekkel kapcsolatos beszámítási megállapodás megkötésére (18.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

11. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerületben egészségügyi alapellátást végző   egészségügyi szolgáltatók betegirányító rendszerének kialakítására (22.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

12. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről
Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására  (24.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

13. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

14. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi III. negyedévi gazdálkodásáról   melléklet - 2016. évi III. negyedévi gazdálkodás szöveges; - melléklet-táblázat
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

15. Egyebek

Budapest, 2016. november 25.

 

                                            Tisztelettel:

 

                                                                              Fuchs Gyula s.k.
                                                                                         elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.