2016. október 12. - PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2016. október 12-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:
 

1.Javaslat nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (Önálló képviselői indítvány) (6.)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

2.  Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére (20.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető 

3. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (17.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.Javaslat a Soroksári Intézményellátó Központ megszüntetésére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.Javaslat pénzkövetelésekkel kapcsolatos beszámítási megállapodás megkötésére (13.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7. Javaslat 2017. évi előzetes kötelezettségvállalásokra (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Javaslat a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia villámcsapás okozta kár helyreállításához nyújtandó támogatásra (3.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10. Egyebek

 
Budapest, 2016. október 7.
 
 
                                            Tisztelettel:
 
                                                                                                Fuchs Gyula s.k.
                                                                                                     elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.