2016. szeptember 7. - PB

 
M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2016. szeptember 7-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
 
NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Beszámoló a Soroksári Intézményellátó Központ 2015. évi gazdálkodásáról (25.)
     Előterjesztő: Dücső Csaba intézményvezető
 2. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára (4.)
     Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető  
 3. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra (5.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 4. Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntés meghozatalára (8.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 5. Javaslat a Dél-budapesti harántoló irányú kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (7.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 6. Javaslat a Katolikus Szeretetszolgálattal támogatási szerződés megkötésére a Katolikus Szeretetszolgálat Názáret Szeretetotthona (1238 Bp., Grassalkovich    út 26.) részére nyújtandó támogatásról (6.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 7. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 8. Tájékoztató az önkormányzat  2016. évi I.féléves gazdálkodásáról 2016.évi I. féléves tájékoztató (szöveges) melléklet- táblázat
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 9. Egyebek
 
Budapest, 2016. szeptember 2.
 
                                            Tisztelettel:
 
                                                                         Fuchs Gyula s.k.
                                                                                  elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.