2017. április 5. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 2017. április 5-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (20.)
          Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető
 
2. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2016. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2016. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (21.)
         Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető
 
3. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt) (23.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4.Javaslat az egészségügyi ellátás fejlesztése céljából a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtott támogatásra (11.)
           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (4.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
6. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra (6.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
7. Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre (7.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. március 31.
 
                                            Tisztelettel:
                                                                           Fuchs Gyula s.k.
                                                                                  elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.