2017. január 11. - PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
a következő rendes nyílt ülését
  2017. január 11-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
 
 
NAPIRENDI PONTOK:
1.
Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére (3.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

3. Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntések meghozatalára (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására (8.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Javaslat nyilvános illemhely létesítésére (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Javaslat Bolgár ivókút létesítésére (10.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7. Javaslat a „Szemétkommandó” létrehozására, működésének lehetőségeire és feltételeire (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Javaslat a 2017. évi forrásmegosztás véleményezésére (KIOSZTÓS) (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról (2.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10. Egyebek
 
Budapest, 2017. január 6.
 
                                             Tisztelettel:
                                                                                            
                                                                                         Fuchs Gyula s.k.
                                                                                                   elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.