2017. június 28. - PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2017. június 28-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (15.)
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató
 
2. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonhasználatáról (16.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató  
 
3. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (14.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására (6.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására (4.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. június 23.
 
                                           Tisztelettel:
                                                                  Fuchs Gyula s.k.
                                                                         elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729 telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.