2017. május 3. - PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2017. május 3-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Tájékoztató a 2016. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (17.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
2. Javaslat a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
                   Laza Margit jegyző
3. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv módosítására (5.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
4. Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (6.)
      Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
 
5. Javaslat a Tündérkert továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára (7.) KIOSZTÓS
      Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
 
6. Javaslat nyilvános illemhely létesítésére (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására (2.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradvány elfogadására (3.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
10. Egyebek
 
Budapest, 2017. április 28.
                                           Tisztelettel:
                                                                               Fuchs Gyula s.k.
                                                                                      elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.