2017. május 31. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 2017. május 31-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (7.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Javaslat a Táncsics Művelődési Ház Wi-Fi hálózatának kialakítására (5.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester  
 
3. Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt XXIII. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkák megvalósításának támogatására és a KEOP-KEHOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre megkötött MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására, továbbá a pénzügyi feltételek teljesítéséről szóló FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására (3.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat földgáz közbeszerzési eljárás megindításához szükséges kötelezettégvállalásra (4.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére, valamint az óvodák és tagintézményeik heti-és éves nyitvatartási rendjének elfogadására (6.)
          Előterjesztő: Györky Erika aljegyző
 
7. Egyebek
 
Budapest, 2017. május 26.
 
                                            Tisztelettel:
 
                                                                   Fuchs Gyula s.k.
                                                                           elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.