2017. március 8. - PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2017. március 8-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
 
NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2016. évben végzett munkájáról (22.)
          Előterjesztő: Varga Szimeon elnök
 
2. Beszámoló a civil szervezetek 2016. évi támogatásának elszámolásáról (20.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester  
 
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására (2.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
4. Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (10.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára (11.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal (bolgár ivókút) (5.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7. Javaslat a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésére (8.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra (9.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
          Előterjesztő: Fuchs Gyula elnök
 
10. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. március 3.
 
                                            Tisztelettel:
                                                                  Fuchs Gyula s.k.
                                                                       elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.