2017. november 29. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
2017. november 29-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
 1. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására (4.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 2. Javaslat a stratégiai ellenőrzési terv és a 2018. évi ellenőrzési terv elfogadására (5.)
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 3. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről
     Javaslat a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2018. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (19.)
     Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
 4. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak karácsonyi ünnep alkalmából történő jutalmazása céljából nyújtott támogatásra (12.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 5. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (13.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 6. Javaslat az oktatást, nevelést nem közvetlenül segítő dolgozók 7%+3%-os bérfejlesztésére (15.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 7. Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség) (7.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 8. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetés terhére vezetékes vízellátás építésére (8.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 9. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 10. Egyebek
 
Budapest, 2017. november 24.
 
 
                                            Tisztelettel:
                                                                     Fuchs Gyula s.k.
                                                                            elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.