2017. október 31. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 2017. október 31-én 10 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és módosítására (3.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
2. Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
3. Javaslat közalkalmazottak jutalmazására (5.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (6.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a 184292 helyrajzi számú, természetben a Duna parton található ingatlan kártalanítási igényével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására (15.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi III. negyedéves gazdálkodásáról      2017. III. negyedéves gazdálkodás (szöveges)
           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. október 27.
 
 
                                            Tisztelettel:
                                                                    Fuchs Gyula s.k.
                                                                            elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.