2017. október 4. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
2017. október 4-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Javaslat soroksári elkerülő úttal kapcsolatos döntések meghozatalára (6.)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
 
2. Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (21.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3. Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat az ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósítása érdekében szükséges döntések meghozatalára (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartására (3.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat 2018. évi előzetes kötelezettségvállalásokra (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7. Javaslat többletfedezet biztosítására földútjavítási munkák elvégzése érdekében, valamint Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény tetőbeázás elhárítási munkálatainak elvégzésére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés) (24.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. szeptember 29.
 
                                            Tisztelettel:
 
                                                          Fuchs Gyula s.k.
                                                                 elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.