2017. szeptember 6. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 2017. szeptember 6-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
 
NAPIRENDI PONTOK:
 
      1. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára (7.)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
 
      2. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára (8.)
Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető
 
      3. Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (15.) – KIOSZTÓS anyag
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
    4. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. 2017. évi többlettámogatására (11.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
    5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye fejlesztési költségeinek biztosítására (13.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
    6. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a XX. Kerületi Önkormányzattal (14.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
    7. Javaslat a térfigyelő rendszer 5 db új kamerával történő fejlesztéséhez szükséges kivitelezési költség elfogadásához (16.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
    8. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
    9. Önálló az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
   10. Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról
mellékletek- tájékoztató;  táblázat
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
    11. Egyebek
 
 
Budapest, 2017. szeptember 1.
 
                                        Tisztelettel:
                                                                       Fuchs Gyula s.k.
                                                                             elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy 06-30-194-2729
telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.