2018. április 4. - PB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

 

2018. április 4-én 16 óra 00 perckor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

 1. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (22.)

     Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető

 

2. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2017. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (23.)

    Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

 

3. Javaslat „Testvér-települési programok és együttműködések” benyújtott pályázat jóváhagyására, és a támogatási szerződés aláírására (6.)

    Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

 

4. Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal feladat-ellátási szerződés megkötésére (10.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

5. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra (11.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete módosítása tárgyában (2.)

    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelete módosítása tárgyában (3.)

    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

8. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt) (25.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

 9. Egyebek

 

 

Budapest, 2018. március 29.

 

 

                                            Tisztelettel:

 

                                                                                      Fuchs Gyula s.k.

                                                                                              elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729

telefonszámon Nagy Erika  titkárnál jelezni szíveskedjen.