2018. február 7. - PB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

 

 2018. február 7-én 16 óra 00 perckor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról (11.)

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

2. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete módosítására (2.)

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete megalkotására (3.)

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (4.)

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

5. Javaslat Budapest XXIII. kerület Dunapart jelű 20 kV szabadvezeték hálózat kiváltására, térítésmentes átadására II. ütem (7.)

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

6. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának módosítására (8.)

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

7. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

8. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (6.)

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

9. Egyebek

 

Budapest, 2018. február 2.

 

                                            Tisztelettel:

 

                                                                                     Fuchs Gyula s.k.

                                                                                              elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729

telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.