2018. január 17. PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2018. január 17-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
2. Önálló képviselői indítvány (Javaslat önkormányzati eb- és macskaivartalanítási program létrehozásáról szóló döntés meghozatalára) (5.)
Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona képviselő
 
3. Javaslat a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére (14.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat a 2018. évi forrásmegosztás véleményezésére (3.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Egyebek
 
 
Budapest, 2018. január 12.
 
                                           Tisztelettel:
                                                                   Fuchs Gyula s.k.
                                                                          elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Putirka Zoltánné (Erika) titkárnál jelezni szíveskedjen.