2018. július 4. - PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2018. július 4-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (20.)
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató
 
2. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (21.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató
 
3. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
 
4. Javaslat az óvodapedagógusok kötelező továbbképzés szervezésének és finanszírozásának engedélyezésére (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben: 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodára vonatkozó kötelezettségvállalásra és beruházási megállapodás megkötésére (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek átdolgozásával kapcsolatos költségek biztosítására (5.)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
 
7. Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú Molnár-szigeten található „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések hatályon kívül helyezésére és kapcsolódó döntések meghozatalára (12.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat a Budapest, XXIII. kerület Táncsics Mihály utca 104. szám alatti épület kazáncseréjére (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Javaslat „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
10. Javaslat civil szervezetek támogatására (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
11. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
12.  Egyebek
 
 
Budapest, 2018. június 29.
 
 
                                           Tisztelettel:
 
                                                                Fuchs Gyula s.k.
                                                                       elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.