2018. május 30. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 2018. május 30-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
2. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye informatikai hálózat kialakításához szükséges költségek biztosítására (2.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3. Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (3.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (7.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára (9.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére (10.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
 
7. Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt) (18.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat az 184693 helyrajzi számú, természetben az 1238 Budapest, Lovas u. 29. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt) (19.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
 
9. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi 1. negyedéves gazdálkodásáról
mellékletek- tájékoztató szöveges, táblázat
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
10.  Egyebek
 
 
Budapest, 2018. május 25.
 
                                            Tisztelettel:
 
 
                                                                                Fuchs Gyula s.k.
                                                                                       elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.