2018. május 9. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2018. május 9-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Javaslat a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (5.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
                       dr. Laza Margit jegyző
 
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára (12.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3. Javaslat a nem Budapest XXIII. kerületi lakosok részére végzett fogászati RTG és CBCT felvételi árainak meghatározására (10.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
 
4. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek tisztán tartása érdekében munkavállalók foglalkoztatására (11.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a Rendőrkapitányság létesítésével kapcsolatos megállapodás elfogadására  -KIOSZTÓS (7.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet módosítására (1.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
7. Javaslat közalkalmazottak átlagos mértékű egyes meghatározott juttatására (6.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés) (20.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
10. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására (2018. május 4-én kerül megküldésre) (3.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
11. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának elfogadására (2018. május 4-én kerül megküldésre) (4.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
12.  Egyebek
 
 
 
Budapest, 2018. április 26.
 
 
                                            Tisztelettel:
 
 
                                                                            Fuchs Gyula s.k.
                                                                                     elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.