2018. március 7. PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
2018. március 7-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
 

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
 1. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2017. évben végzett munkájáról (27.)
     Előterjesztő: Varga Szimeon elnök
 
2. Beszámoló a civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról (23.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3. Tájékoztató a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (25.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
 
4. Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződések megkötésére (13.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat Soroksári Sport Club Kft.-vel kötött szponzorálási szerződés módosítására (11.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat ivartalanítási program elfogadására, valamint macska és eb ivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására (7.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
                      dr. Laza Margit jegyző
           
7. Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra (8.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére támogatás nyújtására (9.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Javaslat parkok- és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásra (10.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
10. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
11. Egyebek
 
 
Budapest, 2018. március 2.
 
 
                                            Tisztelettel:
 
 
                                                                         Fuchs Gyula s.k.
                                                                                elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.