2018. november 28. - PB

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

  2018. november 28-án 16 óra 00 perckor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1. Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására (3.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

2. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervének elfogadására (20.)

    Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

 

3. Javaslat a 2019. évi ellenőrzési terv elfogadására (2.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

 

4. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-0009 azonosítószámú „Dél-budapesti kerékpárbarát fejlesztések” című projekt tervezési feladataihoz szükséges fővárosi többletfedezet elfogadására – KIOSZTÓS (6.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

5. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről

    Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2019. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (19.)

    Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

 

6. Javaslat a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújításának előzetes kötelezettségvállalására (7.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

7. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára (8.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

8. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására (17.)

    Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

 

9. Javaslat a 185716 hrsz.-ú, természetben: 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon található „büfé” vonatkozásában gazdagodási megállapodás megkötésére – KIOSZTÓS (11.)

    Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

 

10. Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 33. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (14.)

     Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

 

11. Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” díjmentességének a  finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (5.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

12. Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős utca és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt) (22.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

13.  Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi III.negyedéves gazdálkodásáról;  szöveges tájékoztató;   melléklet- táblázat

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

14.  Egyebek

 

 

 

Budapest, 2018. november 23.

 

 

                                            Tisztelettel:

 

 

                                                                                Fuchs Gyula s.k.

                                                                                          elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729

telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.