2018. október 3. - PB

 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 2018. október 3-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
 1. Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (12.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Javaslat az Eperföld utcában építendő járda Önkormányzat részére történő átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (6.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3. Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre (11.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat elvi döntés meghozatalára (4.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat 2019. évi előzetes kötelezettségvállalásokra (5.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés) (15.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7.  Egyebek
 
 
Budapest, 2018. szeptember 28.
 
 
                                            Tisztelettel:
 
 
                                                                           Fuchs Gyula s.k.
                                                                                  elnök
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.