2018. október 31. - PB

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

2018. október 31-én 16 óra 00 perckor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

NAPIRENDI PONTOK:

1. Javaslat előzetes kötelezettség vállalásra megkötendő tervezési szerződések díjára (3.)

   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

2. Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2019-2023” elfogadására (5.)

   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

3. Önálló képviselői indítvány – Felperesi pertársaság megalakítása (6.)

    Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő

 

4. Önálló képviselői indítvány – Csapadékvíz elvezető árok átépítése zártrendszerűre, árok feletti bejárók átalakításával (7.)

    Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő

 

5. Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre (11.)

   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

6. Javaslat megállapodás megkötésére Budapest Főváros Kormányhivatalával a XXIII. Kerületi Hivatal működéséhez átadott eszközök ingyenes tulajdonba adásáról (16.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

 

7. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

8. Egyebek

 

Budapest, 2018. október 26.

 

                                            Tisztelettel:

 

 

                                                                                                         Fuchs Gyula s.k.

                                                                                                                  elnök

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729

telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.