2018. szeptember 5. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 2018. szeptember 5-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (4.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
 
2. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára (10.)
    Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető
 
3. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományának bővítésére (2018. szeptember 7-én kerül megküldésre) (15.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra (12.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat „Nemzeti Ovi-Sport Program” megvalósítására (9.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára (13.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7. Javaslat víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (7.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzésről és javaslat a figyelemfelhívó levelében foglaltak elbírálásra (23.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi  I. féléves gazdálkodásáról; Szöveges tájékoztató ; melléklet- táblázat
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
10.  Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 11. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati   
 rendelet módosítására (2.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 12.   Egyebek
 
 
Budapest, 2018. augusztus 31.
 
 
                                            Tisztelettel:
 
 
                                                                         Fuchs Gyula s.k.
                                                                                elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.