2019. április 3. - PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2019. április 3-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló a Galária ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (19.)
Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető
 
2. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2018. évben felhasználásra kerület csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2018. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (20.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető
 
3. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felülvizsgált, aktualizált Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. részére többlettámogatás biztosítására és tulajdonosi hozzájárulás megadására (6.)
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt) (22.)
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7. Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében büfé üzemeltetéséről és a bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára (11.)
        Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
 
8. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának – nyújtandó támogatásra (5.)
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 9. Egyebek
 
Budapest, 2019. március 28.
 
                                                   Tisztelettel:
                                                                        Fuchs Gyula s.k.
                                                                                elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.