2019. április 30. - PB

 
M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2019. április 30-án 10 óra 00 perckor
 
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
 
 
NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (20.)
Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető
 
2. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (18.)
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató
 
3. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2018. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (19.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató
 
4. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a 2018. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (7.)
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
                             Veres Anikó jegyző
 
6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet 4. számú mellékletének módosítására (2.)
        Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
7. Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötésére (17.)
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára (13.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
10. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására. (5.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
11. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa elfogadására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
12. Egyebek
 
Budapest, 2019. április 26.
 
                                           Tisztelettel:
 
                                                                     Fuchs Gyula s.k.
                                                                           elnök
 
 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729 telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.