2019. január 16. - PB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 2019. január 16-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (22.)
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
2. Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére (16.)
    Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
3. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére (8.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat az óvodai gyakornokok béremelésére (14.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „Építészeti örökségvédelmi támogatás 2018.” című pályázatán való részvételre (18.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
6. Javaslat fellebbezés elbírálására (zárt ülés) (25.)
     Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
7. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról (4.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Javaslat a 2019. évi forrásmegosztás véleményezésére (5.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 9. Javaslat a  Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
    Előterjesztő: Fuchs Gyula elnök
 
10. Egyebek
 
 
Budapest, 2019. január 11.
 
 
                                                    Tisztelettel:
 
 
                                                                                                         Fuchs Gyula s.k.
                                                                                                                  elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.