2019. június 26. - PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2019. június 26-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak elfogadásáról szóló határozatok módosítására, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolók figyelembevételével (16.)
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat civil szervezetek támogatására (13.)
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
                            
5. Önálló képviselői indítvány (Csapadékvíz elvezetés, bővítés) (11.)
        Előterjesztő: Tüskés Józsefné képviselő
                              Mizák Zoltán képviselő
 
6. Önálló képviselői indítvány (Soroksár forgalmának feltérképezése) (12.)
        Előterjesztő: Tüskés Józsefné képviselő
                              Mizák Zoltán képviselő
 
7. Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira (14.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat településrendezési szerződés megtárgyalására (KÉSZ 2.a. ütemének területét érintő lakópark fejlesztéssel kapcsolatos óvodai férőhely biztosítása) (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Javaslat a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. tulajdonú, 186893 hrsz-ú ingatlan használatára szóló Kártalanítási Megállapodás megkötésére – KIOSZTÓS (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 
10. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási     igény elbírálására (17.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
11. Javaslat a 195165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Köves út 136. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (19.)
Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
 
12. Javaslat képviselői laptopok térítésmentes tulajdonba adására (15.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
13. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés) – KIOSZTÓS (28.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
14. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
15. Egyebek
 
 Budapest, 2019. június 21.
 
                                                    Tisztelettel:
 
                                                                             Fuchs Gyula s.k.
                                                                                         elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.