2019. május 29. - PB

 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 2019. május 29-én 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.

 

 

NAPIRENDI PONTOK:
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Javaslat új szociális ellátásokat szabályozó rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet, a születési támogatás megállapításáról szóló 25/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet, valamint az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (4.)
          Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
3. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományának bővítésére (17.)
           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (15.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat közalkalmazottak jutalmazására (12.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
                            
6. Javaslat a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
          Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
7. Javaslat a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (13.)
          Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
8. Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (14.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira (9.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
10. Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére a Budapest XXIII. kerület Kő utca, illetve Tószeg utca gázellátással kapcsolatos igénybevétele tárgyában (10.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
11. Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére a Budapest XXIII. kerület Zsilvölgy utca növelt kisnyomású gázelosztó vezeték építése céljából történő igénybevétele tárgyában (11.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
12. Javaslat ruházati költségtérítés felbruttosított mértékben történő nyújtására (8.)
          Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
13. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés) – KIOSZTÓS (27.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
14. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
         Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
15. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi I. negyedéves gazdálkodásáról; szöveges tájékoztató; táblázat 2019. évi 1. negyedéves
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
16. Egyebek
 
Budapest, 2019. május 24.
 
                                                  Tisztelettel:
                                                                        Fuchs Gyula s.k.
                                                                                 elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.