2019. március 6. - PB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
 a következő rendes nyílt ülését
 
2019. március 6-án 16 óra 00 perckor
tartja a Városháza Nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),
melyre szeretettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK:
 
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2018. évben végzett munkájáról (20.)
Előterjesztő: Varga Szimeon
 
3. Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (18.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
4. Javaslat adomány juttatására a Rákóczi Szövetség részére Székelyudvarhely támogatásának céljára (2019. március 8-án kerül megküldésre) (7.)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
 
5. Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (10.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
 
6. Beszámoló a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról (17.)
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7. Javaslat többletkötelezettség vállalására az „Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése” tárgyú közbeszerzés eljáráshoz (3.)
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Önálló képviselői indítvány (6.)
        Előterjesztő: dr. Kolosi István Csaba
 
9. Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra (8.)
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
10. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására (2.)
         Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
11. Javaslat a Budapest XXIII., 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására – KIOSZTÓS (16.)
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 12. Egyebek
 
Budapest, 2019. március 1.
 
                                                    Tisztelettel:
 
 
                                                                       Fuchs Gyula s.k.
                                                                             elnök
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729
telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.