2019. szeptember 4. - PB

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

 2019. szeptember 4-én 16 óra 00 perckor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

2. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára (8.)

    Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető

 

3. Javaslat az óvodapedagógusok kötelező továbbképzés szervezésének és finanszírozásának engedélyezésére (10.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

4. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra (11.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

                            

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló ÚJ önkormányzati rendelet megalkotására (3.)

     Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

 

6. Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekt keretében új vállalkozási szerződés megkötésére (6.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

7. Javaslat az Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés főgyűjtő gerinc építés projekt tartalékkeretének felhasználásához fedezet biztosítására (7.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

8. Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (17.)

    Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás aljegyző

 

9. Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére és átruházására (19.)

   Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás aljegyző

 

10. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról és javaslat a stratégiával kapcsolatos döntések (21.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

11. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés) (24.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

12. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

13. Tájékoztató az önkormányzat 2014-2019. évek közötti vagyoni és pénzügyi helyzetéről (23.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

14. Tájékoztató az Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról 

féléves tájékoztató szöveges;  táblázat

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

15. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 30.

 

 

                                         Tisztelettel:

 

                                                                         Fuchs Gyula s.k.

                                                                                elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/342 vagy a 06-30-194-2729

telefonszámon Nagy Erika titkárnál jelezni szíveskedjen.