2020. január 15. - PB

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottsága

 a következő rendes nyílt ülését

 2020. január 15-én szerdán 16 órakor

tartja a Városháza Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.),

melyre szeretettel meghívom.

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

          Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

2. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)

          Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

3. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására (8.)

          Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

4. Javaslat a 2020. évi forrásmegosztás véleményezésére (9.)

           Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

5. Javaslat a Soroksári Sportcsrnok NKft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére (11.)

          Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

6. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés módosítására (17.)

          Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

7. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)

          Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

 

8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (21.)

          Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

9. Javaslat a XXI. Kerület és Környéke Mentőalapítványa Közhasznú Alapítvány részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (22.)

          Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

 

10. Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztője személyéről történő döntésre, valamint megállapodás megkötésére a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok és jogok tárgyában (az előterjesztés 2020. január 17-én került megküldésre) (23.)

         Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

 

11. Tájékoztató az önkormányzat 2019. III. negyedéves gazdálkodásáról;     szöveges tájékoztató;   táblázat

 

12. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2020 január 10.

 

                                                 Tisztelettel:

 

                                                                                                        Bereczki Miklós s.k.

                                                                                                                  elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a

289-2100/316 vagy 06-30-575-6309

telefonszámon Szalontainé Lázár Krisztinának jelezni szíveskedjen.