2015. április 8. - SZEB

M E G H Í V Ó

 

 A Szociális és Egészségügyi Bizottság a következő ülését

 

2015. április 8-án 13.30 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal Nagytermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre szeretettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (20.)

  Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

2.   Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról (21.)

Előterjesztő: Dr. Szánthó András intézményvezető

3.   Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására (23.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.    Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház részére nyújtott támogatásra (24.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.   Javaslat a katasztrófavédelem támogatására (25.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.   Javaslat gazdasági program elfogadására (7.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.   Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (27.) (zárt ülésre javasolt)

Előterjesztő: Marótiné S. Ildikó osztályvezető

8.   Egyebek

 

Budapest, 2015. április 3.

                                   

                                     Tisztelettel:

 

 

 

                                                                       Mikó Imre s.k.

                                                                              elnök

 

 

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111telefonszámon Scherer Kinga titkárnál jelezni szíveskedjen.